เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • เหลือเวลาอีกไม่ถึงปีไทยและชาติสมาชิกอาเซียนอีกทั้ง 9 ประเทศ จะผนวกรวมกันเป็น ประชาคมอาเซียน (เอซี) ซึ่งประกอบไปด้วยสามเสาหลัก ได้แก่ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (เอเอสซีซี) ประชาคมการเมืองและความมั่นคง (เอพีเอสซี)...
  by Editor
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย 113ปี เทียบกับ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ ทั้งเอเชียเราอยู่ตรงไหนของการแข่งขัน ไทยเป็นประเทศที่ สองที่รถไฟ เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก2009 10 21 ch3...
  by Editor Bow
 • จําดะ หลายคนคงไม่ทราบว่าเป็นชื่อผลไม้อะไร ความจริงแล้วเป็นชื่อที่เกิดจากการกร่อนเสียงเวลาเรียกชื่อต้น จําปาดะ(Champedak) ของชาวตรังและพัทลุง สันนิษฐานว่าชื่อจําปาดะน่าจะเพี้ยนมาจากภาษามาเลย์ ว่า Chempedak หรือ cempedak...
  by Editor Bow
 • ถ้าหากภาษาเขมรเป็นภาษาที่มีอิทธิพลกับภาษาไทยที่สุด ภาษาลาวก็นับว่าเป็นภาษาที่มีความใกล้เคียงกับภาษาไทยที่สุดแล้ว คนไทยกับคนลาวสามารถติดต่อสื่อสารกันเข้าใจได้โดยง่าย แต่ถึงอย่างไร วันนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาลาวเพิ่มเติม...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean