ลบ แก้ไข

เครื่องหมายอาเซียน สัญญาลักษณ์

เครื่องหมายอาเซียน สัญญา

ธงอาเซียน ธงอาเซียนแสดงถึงเสถียรภาพ สันติภาพ ความสามัคคี และพลวัติของอาเซียน สีของธงได้แก่  น้ำเงิน แดง ขาว และเหลือง  ซึ่งแสดงถึง สีหลักในธงชาติของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด
       สีน้ำเงินแสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพ  แดงบ่งชี้ความกล้าหาญและการก้าวหน้า
       ขาวแสดงความบริสุทธิ์  
       เหลืองเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง
       รวงข้าว แสดงถึงความใฝ่ฝันของบรรดาผู้ก่อตั้งอาเซียน ให้มีอาเซียนที่ประกอบด้วยบรรดาประเทศทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผูกพันกันอย่างมีมิตรภาพและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
       วงกลมแสดงถึงเอกภาพของอาเซียน

เครื่องหมายอาเซียน สัญญาลักษณ์
       ตราสัญลักษณ์  สัญลักษณ์เป็นรวงข้าวสีเหลือง 10 มัด หมายถึง การที่ประเทศในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  พื้นที่วงกลมสีแดง ขอบสีขาวและน้ําเงิน ซึ่งแสดงถึงความ เป็นเอกภาพ มีตัวอักษรคําว่า "asean" สีน้ําเงินอยู่ใต้ภาพ อันแสดงถึง ความมุ่งมั่นที่จะทํางานร่วมกันเพื่อความมั่นคง สันติภาพ เอกภาพ และ ความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน

เครื่องหมายอาเซียน สัญญา  

สีทั้งหมดที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียนเป็นสีสําคัญที่ปรากฎ ในธงชาติของแต่ละ
 
สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
 
สีแดง    หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
 
สีขาว    หมายถึง ความบริสุทธิ์ สีเหลือง หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง
 
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน  ภาษาอังกฤษ
 
       อัตลักษณ์ของอาเซียน  อาเซียนต้องส่งเสริมอัตลักษณ์ร่วมกันของตนเองและความรู้สึก เป็นส่วนหนึ่งในหมู่ประชาชนของตน  เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย และคุณค่าร่วมกันของอาเซียน
 
       คำขวัญของอาเซียน        "One Vision, One Idenity, One Community"
                                        "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม"
 
       วันอาเซียน                        วันที่ 8 สิงหาคม
 
       เพลงประจำอาเซียน        เพลง The  ASEAN  Wayเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก youtube ,ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนอนุบาลสบปราบ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 54,263 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ