ลบ แก้ไข

วันอาเซียน ก่อตั้งอาเซียน

วันอาเซียน 8 สิงหาคม 251

วันอาเซียน
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้หรือ อาเซียน ได้รับการจัดตั้งขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ณ วังสราญรมย์ ในกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร โดยมีประเทศสมาชิกเริ่มแรก 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมา
บรูไน ดารุสซาลามได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในวันที่ 8 มกราคม 2527
เวียดนามได้เข้าร่วมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2538
ลาวและพม่า เข้าร่วมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540
กัมพูชาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542
ภูมิภาคอาเซียนนั้น ประกอบด้วยประชากรประมาณ 567 ล้านคน มีพื้นที่โดยรวม 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติประมาณ 1,100 พันล้านดอลลาร์ และรายได้โดยรวมจากการค้าประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ (สถิติในปี 2550)


โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความสมานฉันท์ ความไว้เนื้อเชื่อใจ และความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้ภูมิภาคแห่งนี้มีเสถียรภาพและสันติภาพ ในปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิก เพิ่มขึ้นเป็น 10 ประเทศ ขยายความร่วมมือในทุกสาขาที่สำคัญ และได้รับการยอมรับว่าเป็นกลุ่มทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ

วันอาเซียน 8 สิงหาคม 251

ขณะนี้อาเซียนกำลังพัฒนาจากกลุ่มความร่วมมือให้เป็นประชาคมอาเซียนภายในพุทธศักราช 2558 ซึ่งจะประกอบด้วย 3 เสาหลักอาเซียน คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก สำนักหอสมุดกลาง ม.รามคำแหง  ,youtube
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 19,426 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ