เปิดป้ายจุดชมวิวสุดชายแดนสองฝั่งโขงพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ไทย-สปป.ลาว

เปิดป้ายจุดชมวิวสุดชายแด
 
 
ที่ลานอเนกประสงค์จุดชมวิวสุดชายแดนสองฝั่งโขง ที่บ้านสบคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดป้าย "สุดชายแดนสองฝั่งโขง” ซึ่งติดกับประเทศเพื่อนบ้านฝั่ง สปป.ลาว

อ่านต่อ AEC Connectivity
 
โดย dogTech
วันที่ 17 ตุลาคม 2559
พิมพ์หน้านี้