ผู้นำที่เข้าร่วมการประชุมเอซีดี ร่วมลงนามในเอกสารผลลัพธ์การประชุม 3 ฉบับ

ผู้นำที่เข้าร่วมการประชุ
 

การประชุมเอซีดีตลอดทั้งวันผู้นำและผู้แทนในภูมิภาคเอเชียทั้ง 34 ประเทศ ได้ร่วมหารือกันอย่างสร้างสรรค์และเปิดกว้าง ซึ่งนายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นพ้องให้เอเชียมีความร่วมมือที่เป็นเอกภาพมากขึ้นให้พร้อมเผชิญกับสิ่งท้าทาย เช่น ความมั่นคงด้านพลังงาน สภาพอากาศที่แปรปรวน ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรและประชาชน พร้อมรับโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยให้ความร่วมมือของทุกประเทศเกิดประโยชน์ต่อชาวเอเชียมากที่สุด
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 13 ตุลาคม 2559
พิมพ์หน้านี้