สธ.ระดมสมองศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจาก TPP เสนอ ครม.

สธ.ระดมสมองศึกษาผลกระทบต

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ประจำปี 2559 ในหัวข้อ "ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) : ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม การสาธารณสุขและระบบสุขภาพของไทย” จัดโดยคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 

อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 10 สิงหาคม 2559
พิมพ์หน้านี้