ไทย-เวียดนาม ยกระดับความร่วมมือด้านท่องเที่ยว

ไทย-เวียดนาม ยกระดับความ
 

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมประชุมหารือกับ ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเถื่อเทียนเว้ ประเทศเวียดนาม เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเถื่อเทียนเว้ และจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย เช่น เชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ โดยเสนอให้มีการเชื่อมโยงทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ 

อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 10 สิงหาคม 2559
พิมพ์หน้านี้