นักท่องเที่ยวไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ร่วมหล่อเทียนพรรษา ในงานหล่อเทียนพรรษา 9 วัดอย่างคึกคัก

นักท่องเที่ยวไทย มาเลเซี
 

ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยมาเลเซียและสิงคโปร์ร่วมหล่อเทียนพรรษา ในงาน”หล่อเทียนพรรษา 9 วัด เฉลิมพระเกียรติ 88 พระชนมพรรษา เทศกาลอาหารและของดี4 ภาค”ที่สมาคมชาวเหนือ-อีสาน จ.สงขลา จัดขึ้นที่บึงศรีภูวนารถกลางเมืองหาดใหญ่สืบสานประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นการรวมตัวของชาวเหนือและชาวอีสานที่ไม่ได้กลับบ้านช่วงเทศกาลบุญเข้าพรรษาได้ทำบุญร่วมกัน
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 20 กรกฎาคม 2559
พิมพ์หน้านี้