อบจ.ตรัง ทำ (MOU) ร่วมให้บริการเครื่องจักรกล ท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ เชื่อมการขนส่งอาเซียนและชายฝั่งอันดามัน

อบจ.ตรัง ทำ (MOU) ร่วมให
 

นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ร่วมให้บริการเครื่องจักรกล ท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กับ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) โดยมีนายธงไชย แพรรังสี ประธานกรรมการบริษัทร่วมลงนาม ซึ่ง อบจ.ตรัง เป็นผู้ประกอบการกิจการท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ เพื่อให้บริการขนถ่ายสินค้าระหว่างท่าเทียบเรือกับคลังเก็บสินค้าและลานเก็บสินค้า บริการจัดเก็บสินค้าและบริการแรงงานขนถ่ายสินค้า โดยบริษัทชูไกเป็นเจ้าของเครื่องจักรกลให้บริการในการขนถ่ายสินค้าของ อบจ.ตรัง
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
พิมพ์หน้านี้