เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงย่างกุ้ง ระบุนักธุรกิจไทยจะต้องปรับตัว หากต้องการทำธุรกิจกับเมียนมา

 
นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัคราชทูตไทย ประจำกรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กล่าวในโอกาสบรรยายพิเศษ เรื่อง "เมียนมาในระยะเปลี่ยนผ่านกับโอกาสทางธุรกิจของไทยในบริบทใหม่” ที่ห้องเซนต์โยเซฟฮอลล์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยกล่าวว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก 

อ่านต่อ ASEAN Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 19 มีนาคม 2559
พิมพ์หน้านี้