รมต.พาณิชย์ นำทีมลงใต้แก้ปัญหาค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย

รมต.พาณิชย์ นำทีมลงใต้แก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินทางไปร่วมประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาการค้า และสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
 
โดย dogTech
วันที่ 17 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้