ก.พาณิชย์ เเจงนโยบายหอการค้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดน

ก.พาณิชย์ เเจงนโยบายหอกา
 
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้บรรยายพิเศษ "บทบาทของกระทรวงพาณิชย์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ" ให้กับคณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย ซึ่งได้มีการชี้แจงถึงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ภาคเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนไปในแนวทางเดียวกัน คือ การสร้างความเข้มแข็งของตลาดภายในประเทศ การพัฒนาการค้าชายแดนให้ได้ตามเป้าหมายของหอการค้าไทยที่ 2 ล้านล้านบาท ในปี 2560
 
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
โดย dogTech
วันที่ 14 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้