ธนาคารแห่งประเทศไทยลงนามร่วมธนาคารกลางมาเลย์ใช้ บาท-ริงกิต สื่อกลางการค้า

ธนาคารแห่งประเทศไทยลงนาม
 

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และนางเซติ อัคตาร์ อาซิซ ผู้ว่าการธนาคารกลางมาเลเซีย (Bank Negara Malaysia) ได้เป็นตัวแทนร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการชำระธุรกรรมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ นับเป็นธนาคารกลางคู่แรกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างมาเลเซียและไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
โดย dogTech
วันที่ 3 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้