เมียนมาร์ความสัมพันธ์กับอาเซียน


เมียนมาร์ความสัมพันธ์กับอาเซียน
 
              เมียนมาร์ได้รับมอบหมายให้เป็นประเทศผู้ที่ประสานงานหลักใน 2 สาขา คือ  ผลิตภัณฑ์การเกษตร การประมง ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 25 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้