การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสำหรับการเปิดประชาคมอาเซียน
การเตรียมความพร้อมของประ
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ย้ำถึงความจำเป็นสำหรับภาคประชาชนและภาคเอกชนที่จะร่วมมือในการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้น โดยรัฐบาลจะพิจารณาการพัฒนาระบบการขนส่งเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและประเทศนอกอาเซียน รวมถึงสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นในพื้นที่ชายแดนซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและส่งเสริมการกระจายรายได้ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนโดยรวม
 
                รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า กระทรวงการคลังได้ออกกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการมาถึงของ ประชาคมอาเซียนในช่วงปลายปี 2015 โดยประเทศไทยต้องรักษาความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มศักยภาพในการด้านการทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนและประเทศอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม
โดย dogTech
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
พิมพ์หน้านี้