สนใจส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2557”
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2557”
โดยสามารถดาวน์โหลดและส่งใบสมัครได้ที่ www.nia.or.th/niaward ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557
 
สนใจส่งผลงานนวัตกรรมเข้า
โดย dogTech
วันที่ 7 สิงหาคม 2557
พิมพ์หน้านี้