ประเทศไทยกับความพร้อมสำหรับตลาดแรงงานเสรี

Is Thailand ready for 20

 

            กระทรวงพาณิชย์ได้รับคำสั่งให้มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015 โดยกระทรวงแรงงานได้มีการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมแรงงานไทยสู่การไหลเวียนอย่างเสรีของแรงงานมีฝีมือภายในภูมิภาคอาเซียน เมื่อประชาคมอาเซียนเปิดเสรีในปี 2015

            โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในที่ประชุมเลขานุการของทุกกระทรวงที่กระทรวงยุติธรรมว่า ประเทศไทยควรมีการเตรียมความพร้องแรงงานไทยก่อนการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีของ​​ประชาคมอาเซียนและเรียกร้องให้เพิ่มความสำคัญกับ 3 เสาหลักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยก่อนการเป็นภูมิภาคอาเซียน

            ตลาดและฐานการผลิตเดียวในอาเซียนจะมีการเคลื่อนย้ายเสรีของสินค้าผ่านการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ซึ่งจะเป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคที่สำคัญ

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 3 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้