ลบ แก้ไข

ศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการขนส่งระบบรางที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน


ศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-
 

โอกาสนี้นายธีรพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากการที่นครศรีธรรมราช เป็นเมืองใหญ่มีความหลากหลายทางด้านศาสนา วัฒนธรรม ประชาชนอยู่กันอย่างสงบสุขและมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทำให้เกิดโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง ขึ้น โครงการนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการลงทุน ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า เพิ่มการจ้างงาน และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น

อ่านต่อ AEC Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,660 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean