ลบ แก้ไข

ไทย-กัมพูชา ร่วมแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูง

ไทย-กัมพูชา ร่วมแก้ปัญหา
 

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ระดับประเทศ (ฝ่ายไทย) เห็นชอบกรอบนโยบายแก้ไขปัญหา และเห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยหารือกับฝ่ายกัมพูชาตามประเด็นที่อยู่ในกรอบการหารือ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการลับลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
 
 กรอบนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาและใช้เป็นกรอบการหารือสำหรับการประชุมคณะกรรมการการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา มี 6 ข้อ เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมระดับประเทศกับฝ่ายกัมพูชา มีดังนี้
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,497 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ