ลบ แก้ไข

กล่าวถ้อยแถลงอาเซียน-รัสเซีย ไทยพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก


กล่าวถ้อยแถลงอาเซียน-รัส
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ณ ศูนย์การประชุมโรงแรม Radisson Blu and Congress Center โดยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อยแถลงระหว่างการประชุม ว่าที่ผ่านมาไทยและรัสเซียได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี และมีประวัติศาสตร์ร่วมกันอย่างยาวนาน นายกรัฐมนตรียินดีที่จะสนับสนุนการรับรองปฏิญญาโซชิ ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ก้าวหน้า มีความเข้าใจและเคารพในหลักการสำคัญของแต่ละฝ่าย รวมทั้งพร้อมที่จะเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันบนพื้นฐานของความมั่นคงและมั่งคั่ง และการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการอย่างครอบคลุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหพันธรัฐรัสเซีย ปี 2559-2563
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,956 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก Infomotion Thailand...
  by Editor Bow
 • รอบรู้ภาษาอาเซียนสิงคโปร์ ภาษา ภาษาสิงคโปร์ สนทนาภาษาสิงคโปร์ จ่างเตอ : หนี่ สี่ ฮวน ทิง เสินเมอ ย่าง เตออินเย่ เธอชอบฝังเพลงประเภทไหนหรอ หลิงชือ : หว่อ เสินเมอ อินเย่ตัวสี่ฮวน,ต้านวื่อ หว่อ จุ้ยสี่ฮวน หลิวสิงอิงเย่...
  by Editor Bow
 • โหลดซะ ก่อนจะคุยกับใครไม่รู้เรื่อง 6 Apps You Don't Want To Miss 1 Pandora For Windows Phone Pandora is now available for Windows Phone. The app has a number of Windows-only features such as support for Live Tiles and...
  by dogTech
 • นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพลโท นพ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย แถลงข่าวการจัดงานวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean