ลบ แก้ไข

รมว.กต. เข้าร่วมการประชุม CICA


รมว.กต. เข้าร่วมการประชุ
 

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (CICA) ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 ที่ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเมืองและความมั่นคง ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา ตลอดจนการรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายรูปแบบใหม่ของภูมิภาค และที่ประชุมจะร่วมกันรับรองปฏิญญาเพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันผ่านกรอบความร่วมมือใน 5 มิติ ได้แก่
 
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,937 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • เมื่อเร็ว ๆ นี้จ.ลําพูน ร่วมกับจังหวัดภาคเหนือตอนบน จัดโครงการสัมมนาทางเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 58 เนื่องจากได้ตระหนักดีว่าการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน...
  by Editor
 • เกษตรกรไทยได้รับการให้บริการด้านความช่วยเหลือผ่านข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) โดยมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อรับมือกับการเปิดเสรีการค้าและเตรียมความพร้อม สำหรับการดำเนินงานของประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)...
  by dogTech
 • อันดับ7. Rodina Mat รูปปั้นRodina Mat ตั้งอยู่ที่ เมืองเคียฟ ประเทศยูเครนเป็น สัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อปลุกระดมชาวโซเวียต แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1981 รูปปั้นไททาเนียมนี้ยืนบนยอดสูง 62 เมตร (203...
  by Editor Bow
 • พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงท้ังในด้านการค้าและการลงทุน เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตสำคัญ อาทิ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ แร่โลหะต่างๆ อุดมสมบูรณ์ ประกอบกับรัฐบาลพม่ามีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean