ลบ แก้ไข

รมว.ทส. กล่าวถ้อยแถลงในนามประธานกลุ่ม 77 และจีน


รมว.ทส. กล่าวถ้อยแถลงในน
 

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ราชอาณาจักรไทยในนามประธานกลุ่ม 77 และจีน ได้รับเกียรติให้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม High-Level Thematic Debate on Achieving the Sustainable Development Goals ณ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,892 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean