ลบ แก้ไข

ก.แรงงานเห็นชอบตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและส่งกลับแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดน


ก.แรงงานเห็นชอบตั้งศูนย์
 

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 59 ซึ่งเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและส่งกลับแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดน และศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ที่เสนอโดยกรมการจัดหางาน เนื่องจากปัจจุบันมีแรงงานจากประเทศเมียนมา ลาว และกัมพูชา เข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศ และการกลับออกไปนอกประเทศ จะต้องเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดน และกรณีแรงงานต่างด้าวประสบปัญหาหรือความเดือดร้อน ไม่สามารถหาหน่วยงานที่ช่วยเหลือได้สะดวก จึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานกลางเพื่อประสานการให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวได้
 
 
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,901 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • 1. รู้ภาษา ในยุคสมัยนี้ โลกก้าวผ่านไปไวมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ หรือเรื่องการศึกษาก็สำคัญ ปัจจุบันการสื่อสารกับต่างประเทศนั้นจำเป็นอย่างมาก เพราะโลกเรามีการติดตาอเชื่อมโยงกันมากขึ้น...
  by Editor Bow
 • ดาโต๊ะเซอรี ฮัมซะห์ บินไซนุดเด็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าภายในประเทศ สหกรณ์และการคุ้มครองผู้บริโภค ประเทศมาเลเซีย พร้อมผู้บริหารระดับสูงและคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก...
  by dogTech
 • นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย โดยย้ำว่าขณะนี้รัฐมนตรีเศรษฐกิจในประเทศอาเซียน กำลังเร่งผลักดันให้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)...
  by dogTech
 • กนอ.พัฒนา 5 จังหวัดพื้นที่ชายแดน ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษรองรับ AEC เล็งจัดระเบียบสินค้า-แรงงานข้ามชาติ... นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ได้มีการศึกษาวางแนวทางไว้ตั้งแต่ 3-4...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean