ลบ แก้ไข

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน 3-4 เมษายน 2559 ณ สปป.ลาว


การประชุมรัฐมนตรีว่าการก
 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง(ASEAN Finance Ministers’ Meeting: AFMM) ครั้งที่ 20 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM) ครั้งที่ 2 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2559 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,594 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ