ลบ แก้ไข

ก.แรงงาน ร่วม ILO ทำหลักสูตรพัฒนาทุนมนุษย์หนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานลุ่มน้ำโขง


ก.แรงงาน ร่วม ILO ทำหลัก

นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ประเทศไทยและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เป็นองค์กรที่มีความร่วมมือด้านแรงงานกับแต่ละประเทศอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่งแรงงานข้ามชาติ ซึ่งประเทศผู้รับจะได้รับแรงงานที่มีฝีมือแรงงานที่ดีขึ้น ขณะที่ประเทศผู้ส่งจะมีแนวทางในการพัฒนาฝีมือแรงงานของตนเองให้ดีขึ้นเช่นกัน จากนี้แรงงานจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้ทำงานที่มีคุณค่ามากขึ้น ซึ่งกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จ.เชียงราย มีภารกิจในการพัฒนาฝีมือแรงงานและให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ประเทศในกลุ่ม CLMV
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,238 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ