ลบ แก้ไข

ข้อเสนอในการพัฒนาสินค้าของอาเซียน


นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชาได้เสนอว่าอาเซียนควรจะพัฒนาแบรนด์ของสินค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อที่จะปรับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาเซียนให้มีมาตรฐานเดียวกันและเพิ่มมูลค่าในการส่งออก โดยในระยะเริ่มแรกควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการยอมรับที่มากขึ้นในตลาดต่างประเทศและพัฒนาต่อไปเพื่อมาตรฐานที่สูงขึ้นในผลิตภัณฑ์อาหารทั้งหมดของอาเซียน เนื่องจากอาเซียนจะเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีบทบาทมากขึ้นในเวทีระดับโลกในอนาคต
 
                ในการพัฒนาครั้งนี้รัฐบาลไทยจะผลักดันให้ภาคเอกชนที่จะได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเข้ามาร่วมในการพัฒนาและการลงทุนในภูมิภาค เช่น ประเทศไทยมีการเร่งการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนร่วมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ

อ่านเพิ่มเติม
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,791 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean