ลบ แก้ไข

กลยุทธ์ใหม่สำหรับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย

New Strategies for Devel

 

            คณะกรรมการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติได้กล่าวถึงกลยุทธ์ใหม่สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ซึ่งจะดำเนินการในปี 2014-2016 โดยกลยุทธ์เหล่านี้จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

            4 กลยุทธ์ที่จะดำเนินการในช่วงระยะเวลาสามปีแรกประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ 1 คือ มุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้และการจัดการ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ส่วนกลยุทธ์ที่ 2 คือการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตกลยุทธ์ที่ 3 คือ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยและสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรอินทรีย์ของ เพื่อเพิ่มปริมาณและมูลค่าของสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยกลยุทธ์ที่ 4 คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุนให้ทำงานในลักษณะบูรณาการในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,580 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนของประเทศไทยและประเทศพม่าได้พบปะหารือกันในบริเวณจังหวัดชายแดน โดยมีความพยายามที่จะเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ...
  by dogTech
 • โกโก้...เป็นพืชที่มีบทบาทไม่น้อยในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งปัจจุบันได้ขยายเครือข่ายการผลิตไปตามภูมิภาคต่างๆแทบทั่วโลก บ้านเราก็เช่นกัน มีการปลูกพืชชนิดแซมสวนมะพร้าว...เพื่อเป็นรายได้เสริม...
  by Editor
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า การพัฒนาและปรับมาตรฐานจะเน้นที่สินค้า OTOP และอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานในท้องตลาด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอธิบายเพิ่มว่า...
  by dogTech
 • กองแผนนโยบาย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดทำการศึกษาวิจัย โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558-2559 สาระสำคัญจากการวิจัย ภาพรวมการท่องเที่ยวอาเซียนในปี 2014...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean