ระบบการศึกษาของสิงคโปร์
ระบบการศึกษาของสิงคโปร์

ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ อนาคตสิงคโปร์จะเป้นจุดศูนย์กลางมาตรฐานการศึกษา 
สิงคโปร์มองไปทั่วโลก ไม่ได้มองแค่ อีก2หรือ 3ปีเข้าสู่ อาเซียน

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก ระบบการศึกษาในสิงคโปร์
โดย Editor Bow
วันที่ 31 มีนาคม 2556
พิมพ์หน้านี้