พาเที่ยว พุกามเมืองแห่งทะเลเจดีย์

หนังเรื่องสั้น พาเที่ยว


พุกามได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลเจดีย์ หรือ ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์ เพราะในสมัยรุ่งเรืองเคยมีเจดีย์มากมายถึง 4,446 องค์ ปัจจุบันเหลือแค่เพียง 2,217 องค์  เจดีย์ในพุกามมีมากถึง 4 พันองค์


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก หนังพาไป - พุกาม 18Nov12
โดย Editor Bow
วันที่ 1 เมษายน 2556
พิมพ์หน้านี้