ลบ แก้ไข

เวียดนามเอาจริงมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

 เวียดนามเอาจริงมุ่งสู่ป
กรุงฮานอยในขณะที่ไทยกําลังเผชิญกับวิกฤติการเมือง เจ้าหน้าที่รัฐบาลเวียดนามจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนและสามเสาหลักอาเซียนได้นัดกันมาเพื่อระดมสมองถกประเด็นสําคัญที่สุดคือ อนาคตอาเซียนหลังเข้าสู่ประชาคม 2015 กับบทบาทเวียดนามในอาเซียน รวมทั้งประเด็นต่างๆ ที่เวียดนามต้องการผลักดันในอนาคต
        น่าแปลกใจมากที่รัฐบาลเวียดนามให้ความสนใจอาเซียนในช่วงนี้เป็นพิเศษ เท่าที่ติดตามข่าวคราวและได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เวียดนามหลายคนในอาทิตย์ที่แล้ว พอจะสรุปได้สามประเด็นใหญ่ๆ
        - เรื่องแรก เวียดนามต้องการให้อาเซียนมีความเป็นน้ําหนึ่งเดียวกัน เวียดนามมีความรู้สึกเหมือนกับโปแลนด์ที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรป ที่อยากเห็นองค์กรที่ตัวเองเป็นสมาชิกมีบทบาทสูง เวียดนามจึงมีความรู้สึกที่เป็นอาเซียนมากๆ ยึดถือหลักการต่างๆ ของอาเซียน จนสมาชิกอาเซียนเก่าๆ ต้องเคอะเขินไปเลย
        - ประเด็นที่สอง เวียดนามต้องการใช้อาเซียนเป็นเกราะป้องกันอธิปไตยของประเทศ เวียดนามรู้ดีถึงความสําคัญของอาเซียน เพราะในอดีตได้ใช้เวลากว่าสามทศวรรษต่อสู้กับอาเซียนในสมัยก่อนถือว่าเป็นศัตรูอันดับหนึ่งในช่วงสงครามอินโดจีนและสงครามกัมพูชา
        จึงไม่แปลก เวียดนามเข้าใจดีถึงอํานาจการต่อรองของอาเซียนที่มีความสามัคคี ในช่วงสงครามกัมพูชาอาเซียนสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้ประชาคมระหว่างประเทศโดยเฉพาะในบริบทขององค์การสหประชาชาติ
        - ประเด็นสุดท้าย คือเวียดนามต้องการให้เศรษฐกิจของตนเองสามารถ เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจให้ได้โดยเร็ว เนื่องจากมันผูกติดกับความมั่งคั่งของสังคมเวียดนาม ตราบใดที่เศรษฐกิจยังอยู่ในระดับที่ดี พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจะมีเสถียรภาพ ที่ผ่านมานั้นคนหนุ่มสาวเวียดนามมีการเรียกร้องให้รัฐบาลตอบรับข้อเสนอใหม่ที่จะยกระดับความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ฉะนั้นจะเห็นว่าเวียดนามไม่ได้มีการรณรงค์แบบไทยที่ออกมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องเออีซี
        ระยะนี้เวียดนามเปิดกว้างมาก เมื่อเร็วๆ นี้เวียดนามได้รับเป็นสมาชิกของคณะมนตรีสิทธิ มนุษยชนขององค์การสหประชาชาติด้วยคะแนนที่สูงที่สุด ทําให้เวียดนามภูมิใจ ในขณะเดียวกันผู้นําเริ่มรู้สึกว่ามีแรงกดดันมากขึ้นจากภายในและภายนอก อีกไม่นาน เวียดนามจะจัดตั้งสํานักงานสิทธิมนุษยชนเหมือนกับสมาชิกอาเซียนในอีก 5 ประเทศคือ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และพม่า
        เจ้าหน้าที่ระดับสูงเวียดนาม กล่าวว่าการปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจในพม่ามีผลทางบวกที่ทําให้ผู้นําเวียดนามต้องเปิดกว้างอย่างรวดเร็วมากขึ้น อย่าลืมว่าเวียดนามได้ตามรอยปฏิรูปเศรษฐกิจ 10 ปี
หลังจากจีนได้เริ่มนโยบาย "สี่ทันสมัย" ในปี 1978  สอง-สามปีที่ผ่านมา ภาคประชาสังคมในเวียดนามมีการพัฒนาไปรวดเร็วมากและก้าวหน้ามาก ในปัจจุบันมีกลุ่มประชาคมที่จดทะเบียนถึง 450 กลุ่ม เวียดนามยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ยอมรับสิทธิอันเท่าเทียมของกลุ่มเกย์เลสเบี้ยนและกลุ่มแปลงเพศ จนสร้างความประหลาดใจให้สมาชิกอาเซียนอื่นๆ ที่มีนโยบายอนุรักษนิยมในเรื่องนี้
        นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มต่อสู้และป้องกันเพื่อสิทธิชนกลุ่มน้อย เวียดนามมีชนกลุ่มน้อยถึง 54 กลุ่ม นับว่าไม่น้อย อีกกลุ่มเอ็นจีโอหนึ่งที่มีผลงานออกมาให้เห็นคือกลุ่มพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เวียดนามเป็นประเทศที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ในการสร้างเขื่อนในประเทศลาว
        ถ้าเวียดนามมีการเปิดกว้างและเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น บทบาทการเป็นผู้นําเวียดนามในบริบทอาเซียนจะดีขึ้น มีตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนในกรณีอินโดนีเซีย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี มีประชาธิปไตยมากขึ้น ทําให้อินโดนีเซียมี
บทบาทนําในอาเซียนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองความมั่นคงในอาเซียน เวียดนามที่มีบทบาทสูงในอาเซียน และสังคมประชาคมโลกที่ยอมรับ จะส่งผลดีต่อการป้องกันผลประโยชน์แห่งชาติเวียดนามในยุคสภาพยุทธศาสตร์ในโลกที่มีความลื่นไหล


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก คม ชัด ลึก
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 5,067 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean