ลบ แก้ไข

ภาษาบอกรักของประเทศสมาชิกอาเซียน

ภาษาบอกรักของบรูไน

                                                     

                                             บรูไน เรียกว่า ซายาจินตากันมู (Saya cintakan mu)

ภาษาบอกรักของกัมพูชา

                                                      

                                               เขมร เรียกว่า บองสรันโอน (Bon sro lahn oon)

ภาษาบอกรักของอินโดนีเซีย

                                                       

                                      อินโดนีเซีย เรียกว่า ซายาจินตาปาดามู (Saya cintapada mu)

ภาษาบอกรักของลาว

                                                        

                                                      ลาว เรียกว่า ข้อยฮักเจ้า (Khoi Hak Jao)

ภาษาบอกรักของมาเลเซีย

                                                       

                                               มาเลเซีย เรียกว่า ซายาจินตามู (Saya cinta mu)

ภาษาบอกรักของฟิลิปปินส์

                                                       

                                                    ฟิลิปปินส์ เรียกว่า มาฮัลกะตา (Mahal kata)

ภาษาบอกรักของสิงคโปร์

                                                      

                                                     สิงคโปร์ เรียกว่า ไอเลิฟยู (I love you)

ภาษาบอกรักของไทย

                                                     

                                                 ไทย เรียกว่า ฉันรักเธอ (Chan Rak Ter)

ภาษาบอกรักของเวียดนาม

                                                     

                                                 เวียดนาม เรียกว่า ตอยยิ่วเอ๋ม (Toi yue em)

ภาษาบอกรักของพม่า

                                                      

                                                        พม่า เรียกว่า จิตพาเด (chit pa de)  
ภาษาและวัฒนธรรม วัฒนธรรมการทักทายของชาวอาเซียน
เรียบเรียงโดย editor bow
ข้อมูลอ้างอิง
nwvoc  ,youtube มหาวิทยาลัยรังสิต
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 3,857 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ข้อมูลโดย สำนักพิมพ์ MAC ######################### เพิ่มเติมจากเว็บ aseancorner ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน Brunei Dollar ดอลล่าร์บรูไน ดารุสซาลาม เป็นสกุลเงินของประเทศบรูไนดารุสซาลาม *1...
  by dogTech
 • เส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย จาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ การเตรียมตัวของผู้ประกอบการและการลงทุนธุรกิจในต่างประเทศในอาเซียน ตอนที่ 1 เส้นทางสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 2 เจรจา...
  by Editor Bow
 • ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาโลกและหอการค้าสหรัฐฯ ชี้ สหรัฐฯเป็นประเทศที่ป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญษดีที่สุด อินเดียแย่ที่สุด ส่วนไทยแย่รองจากอินเดีย... ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (จีไอพีซี)...
  by Editor Bow
 • ตชด.ไทย-กัมพูชา เปิดจุดตรวจรับอาเซียน หวังให้บริการประชาชนทั้งเรื่องข้อมูล AEC รวมทั้งตรวจสกัดการทำผิดกฎหมาย ดร.กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฝ่ายกิจการชายแดน สภาผู้แทนราษฎร...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน