ลบ แก้ไข

ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน

ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน 10 ประเทศ

ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน
 

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก familyweekend

 

 

Editor Bow
ชม 18,998 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก คุณพร้อมหรือยังกับการก้าวเข้าสู่ AEC 2015...
  by Editor Bow
 • ไทยและกัมพูชาได้แลกเปลี่ยนการเดินรถข้ามพรมแดนระหว่างกัน โดยเริ่มจากรถบรรทุกให้เดินทางไปถึงเมืองหลวงของกันและกันได้ เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากเปิดประตูสู่อาเซียน: กัมพูชา...
  by Editor Bow
 • มาเรียนรู้ ประชาคมอาเซ๊ยน 10ประเทศอาเซียน มีประเทศอะไรบ้าง 3เสาหลักในอาเซียน 10 ประเทศอาเซียน ร่วมกันสร้างความปลอดภัยในภูมิภาค เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก วีดีโอ youtube :ประชาคมอาเซียน ASEAN...
  by Editor Bow
 • อาเซียน 3 6 คืออะไร อาเซียน +3คือ ความร่วมมืออย่างเป็นทางการในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกลุ่มประเทสอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 3 ประเทศใหญ่ คือ จีน เกาหลีใต้ และญีปุ่น ส่วนอาเซียน +6 มี ออสเตรเลีย...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน