ลบ แก้ไข

ประเทศไทยกับอาเซียน

ประเทศไทยกับอาเซียน
army4km.cloud


ประเทศไทยกับอาเซียน
ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 5 ของสมาชิกผู้ก่อตั้งและเป็นจุดกำเนิดของอาเซียน ไทยมีบทบาทอย่างแข็งขันในกิจกรรมของอาเซียนตลอดมา รวมทั้งยังมีส่วนผลักดันให้อาเซียนมีโครงการความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่ทันการณ์และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ระหว่างประเทศ อาทิ การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน การประชุมอาเซียนว่าด้วยความ ร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะเดียวกันอาเซียนก็มีความสำคัญต่อประเทศไทยโดยนอกจากจะสร้างพันธมิตรและความเป็นปึกแผ่น ตลอดจนเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคแล้ว ยังช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองในการเจรจาระหว่างประเทศ และร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาข้ามชาติ และการพัฒนาขั้นพื้นฐานต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายในอาเซียนได้เปิดโอกาสให้มีการขยายตัวด้านการค้าและการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งนำผลดีมาสู่เศรษฐกิจของประเทศไทยและของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยส่วนรวม

ความสัมพันธ์กับประเทศไทย
 
ประเทศไทยกับอาเซียน ได้รับสิทธิพิเศษทางด้านการค้า ด้วยการได้ลดหย่อนอัตราภาษีศุลกากร
ด้านอุตสาหกรรม ไทยได้รับสิทธิในการผลิตเกลือหิน และโซดาแอช ตัวถังรถยนต์
ด้านการธนาคาร จัดตั้งบรรษัทการเงินของอาเซียน จัดตั้งคณะกรรมาธิการว่าด้วยการประกันภัยแห่งอาเซียน
ด้านการเกษตร การสำรองอาหารเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการปลูกป่า
ด้านการเมือง สมาชิกของอาเซียนช่วยแบ่งเบาภาระของประเทศไทยเกี่ยวกับปัญหาผู้อพยพ
ด้านวัฒนธรรม มีโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิก ทำให้แต่ละประเทศมีความเข้าใจดีต่อกัน

เยาวชนไทยกับความเข้าใจในอาเซียนเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,บ้านจอมยุทธ ,youtube
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 2,085 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ประชาชนในหลายอำเภอของนครโฮจิมินห์ ยังคงลุยน้ำออกจากบ้านติดต่อกันเป็นวันที่ 7 ในวันศุกร์นี้ หลังจากพนังกั้นน้ำแห่งหนึ่งพังทลายในตอนเช้าตรู่วันที่ 4 ธ.ค. ทำให้น้ำจากแม่น้ำทะลักเข้าสู่ย่านชุมชน...
  by สิรินภา เลิศสุรวัฒน์
 • กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา รับคนไทยด้อยภาษาที่สาม หวั่นเข้าสู่อาเซียนจะเสียเปรียบ โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวในอาเซียน มีสิทธิ์ถูกต่างชาติกลืนธุรกิจ นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา...
  by Editor Bow
 • ทางการอินโดนีเซียได้ประกาศยกระดับคำเตือนภูเขาไฟเคลุด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่มีอันตรายที่สุดบนเกาะชวา ก่อนที่การระเบิดครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นในเวลา 22.56 น.ตามเวลาท้องถิ่น เว็บไซต์ indonesiandisaster.blogspot.com...
  by Editor Bow
 • เวียงจันทน์ ไทมส์ รายงานว่า สปป.ลาวมีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงสุดในบรรดา 10 ชาติอาเซียน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ปริมาณ 7 ลิตร ต่อคน ต่อปี ตามการสำรวจขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO การสำรวจยังพบว่า...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน