ลบ แก้ไข

ความเป็นมาของ อาเซียน วันก่อตั้งอาเซียน

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน
เป็นสัญลักษณ์ของความตั้งใจร่วมกันของประชาชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก สำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 2,305 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ข้อมูลโดย สำนักพิมพ์ MAC...
  by dogTech
 • นางออง ซาน ซูจี รับรางวัลด้านสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรป หลังจากที่เธอได้รับการประกาศให้เป็นผู้ได้รับรางวัลนี้ตั้งแต่ปี 2533 ซึ่งขณะนั้นเธอไม่สามารถเดินทางไปรับรางวัลได้...
  by Editor Bow
 • เพลงอาเซียนร่วมใจ เนื้อเพลง อาเซียนร่วมใจ * อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ มาเลเซีย พม่า กัมพูชา ลาว ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไน ฟิลิปปินส์ ... อินโดนีเซีย อาเซียนร่วมใจ...
  by Editor Bow
 • มีการศึกษาภาพรวมธุรกิจการบินไทยในปี 2556-2558 ว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ธุรกิจการบินอาเซียนและจากการขยายตัวของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ (Low Cost...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน