ลบ แก้ไข

เพลงอาเซียนภาษาไทย

เพลงอาเซียนภาษาไทย

เพลงอาเซียนภาษาไทย (The Asean Way)
 

 
เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก วิถีอาเซียน - เนื้อร้องภาษาไทย (The Asean Way)
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 7,388 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ธงอาเซียนธงอาเซียนแสดงถึงเสถียรภาพ สันติภาพ ความสามัคคี และพลวัติของอาเซียน สีของธงได้แก่ น้ำเงิน แดง ขาว และเหลือง ซึ่งแสดงถึง สีหลักในธงชาติของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด สีน้ำเงินแสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพ...
  by Editor Bow
 • ไทยอยู่อันดับที่ 18 ของประเทศน่าลงทุนของโลก แม้ในประเทศกลุ่มอาเซียนเราก็เป็น รองแค่สิงคโปร์และมาเลเซีย สุดยอดไปเลย แบบนี้ก็สบายแล้ว เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก tlcthai.com...
  by Editor Bow
 • ในยุคนี้ผู้บริโภคใช้ชีวิตอยู่กับโลกออนไลน์มากขึ้น นักการตลาดหลายรายพยายามจะสื่อสารและทำอย่างไรในการตลาด หรือที่เรียกว่า ดิจิทัลคอมเมอร์ซ จะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับอาเซียน aec เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com...
  by Editor Bow
 • ประโยชน์ที่จะได้รับหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 www.k-tcc.co.th ประโยชน์อาเซียน ลดความขัดแย้งและเพิ่มความเชื่อมั่นระหว่างสมาชิก 1...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน