ลบ แก้ไข

เพลงอาเซียนภาษาไทย

เพลงอาเซียนภาษาไทย

เพลงอาเซียนภาษาไทย (The Asean Way)
 

 
เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก วิถีอาเซียน - เนื้อร้องภาษาไทย (The Asean Way)
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 7,338 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) คืออะไร ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งและกว้างขวางขึ้นกว่าการดำเนินงานของอาเซียนที่ผ่านมา...
  by Editor Bow
 • ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม จะทำต่อหรือเลิก ในอนาคตเมื่อเข้าสู่อาเซียน แต่ก็มีคู่แข่งอยู่มาก เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากปาล์มน้ำมันไทยในตลาดอาเซี่ยน...
  by Editor Bow
 • ประเทศไทย ศูนย์กลางเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง (อ.ส.ท.) ไม่มี พ.ศ. 2558 กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ มีพันธสัญญาจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC-ASEAN Economic Community)...
  by Editor Bow
 • เมื่อมีการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นก็ต้องมีส่วนที่ล้าสมัยและกำลังจะหายไป บทความชิ้นหนึ่งจากนิตยสาร The Futurist นักอนาคตศาสตร์ได้คาดการณ์ไว้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน