นายกรัฐมนตรีหารือผู้แทนไทยใน 3 สมัชชาอาเซียน

นายกรัฐมนตรีหารือผู้แทนไ
 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบทีมประเทศไทยและหารือกับผู้แทนไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียน ผู้แทนเยาวชนอาเซียน และสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้แทนจากสมัชชารัฐสภาอาเซียน ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แทนเยาวชนอาเซียน ได้แก่ นายโชติ จินดารัตนชนกิจ และ นางสาวนุชนาถ จันทราวุฒิการ ผู้แทนสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ได้แก่ นายอรินทร์ จิรา รองเลขาธิการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายไพรัช บูรพชัยศรี กรรมการเลขาธิการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ภายหลังการหารือ พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
 
โดย dogTech
วันที่ 21 กันยายน 2559
พิมพ์หน้านี้