ประเทศไทยยกให้ GMS เป็นกุญแจสำคัญของ ASEAN

ประเทศไทยยกให้อนุภูมิภาค

 

           นายกรัฐมนตรีของไทยได้แสดงการสนับสนุนที่เข้มแข็งในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS ที่ประเทศไทยเห็นว่าเป็นกลุ่มสำคัญในการพัฒนา สำหรับการก่อให้เกิดประชาคมอาเซียน

            นอกเหนือจากประเทศไทยแล้ว GMS ยังประกอบด้วย ประเทศกัมพูชา, ประเทศจีน, ประเทศลาว, ประเทศพม่าและประเทศเวียดนาม ซึ่งต่างก็มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความพยายามในการสร้างชุมชนอาเซียนเช่นเดียวกัน


           ประเทศไทยได้เสนอให้ความช่วยเหลือทางการเงิน สำหรับการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อม เพื่อเชื่อมโยงจังหวัดนครพนมในประเทศไทยกับเมืองคำม่วนในประเทศลาว นอกจากนี้ยังสนับสนุนการก่อสร้างถนนในเมืองเมียวดีไปเมืองกอกาเรกในประเทศพม่า
 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้