ลบ แก้ไข

ก.พาณิชย์ ยกระดับ MOC Biz Club สู่เครือข่ายธุรกิจระดับประเทศ สร้างความเข้มแข็งธุรกิจท้องถิ่น


ก.พาณิชย์ ยกระดับ MOC Bi
 


นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปีหน้า (2560) กระทรวงฯ เตรียมยกระดับเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ให้เป็นเครือข่ายธุรกิจระดับประเทศในชื่อ Biz Club THAILAND หรือ BCT ตามยุทธศาสตร์ 18 กลุ่มจังหวัด โดยจะขยายวงธุรกิจให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการบริหารจัดการ การตลาด การสร้างตราสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้คำปรึกษาธุรกิจระหว่างสมาชิกด้วยกัน การขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ และการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสินค้าสู่สังคม Thailand 4.0 ตลอดจนให้ครอบคลุมธุรกิจทุกระดับทุกประเภท เพื่อให้การขับเคลื่อนเครือข่ายธุรกิจ BCT ครบวงจรมากขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่จะขยายธุรกิจในต่างประเทศ
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,956 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ยอดการลงทุนจากต่างประเทศในพม่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 3 เท่า ในปีงบประมาณปัจจุบัน โดยในจำนวนนี้มีอยู่มากถึง 50% ที่เข้าลงทุนด้านการผลิต หนังสือพิมพ์นิว ไลท์ ออฟ เมียนมาร์ รายงานว่า ในช่วง 1 ปี นับถึงวันที่ 28...
  by Editor Bow
 • ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดำเนินการสร้างเครือข่ายอาเซียนศึกษาในระดับชาติและระหว่างประเทศ เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015...
  by dogTech
 • นับ ตั้งแต่มีการประท้วงค่าครองชีพแพง ที่ส่งผลให้ชาวมาเลเซียไม่พอใจกับราคาข้าวของที่ขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลมาเลเซียจึงออกมาตรการควบคุมราคาอาหารอย่างตายตัว ทำให้ประชาชนบางส่วนพอใจกับมาตรการนี้...
  by Editor Bow
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกรของประเทศไทยได้เสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (AFMM) ในประเทศไทย...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean