ลบ แก้ไข

238.2 ล้านคน อินโดนีเซีย ติดอันดับ 1 จำนวนประชากรใน 10 ประเทศอาเซียน
ประชากรในประชาคมอาเซียนปี 2555
โดย กาญจนา เทียนลาย 
ในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง ระหว่าง 10 ประเทศ

ในปี 2555

ประชาคมอาเซียนมีประชากรทั้งหมด 601 ล้านคน
อินโดนีเซียมีประชากรมากที่สุด 241 ล้านคน
ลาวมีสัดส่วนของประชากรวัยเด็ก (อายุน้อยกว่า 15 ปี) สูงที่สุด (38%)
สิงคโปร์มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-64 ปี) สูงที่สุด (74%)
ไทยมีสัดส่วนประชากรสูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) สูงที่สุด (10%)


ข้อมูลโดย สำนักพิมพ์ MAC , กาญจนา เทียนลาย
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 14,591 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • เนื้อเพลงชาติลาว ชาติลาวตั้งแต่ใดมา ลาวทุกถ้วนหน้าเชิดชูสุดใจ ร่วมแรงร่วมจิตร่วมใจ สามัคคีกันเป็นกำลังเดียว เด็ดเดี่ยวพร้อมกันก้าวหน้า บูชาชูเกียรติของลาว ส่งเสริมใช้สิทธิ์เป็นเจ้า ลาวทุกชนเผ่าเสมอภาพกัน...
  by Editor Bow
 • AEC ของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ได้เป็นผู้นำในเรื่องเทคโนโลยี และ สุขภาพ เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากรู้จัก AEC กับ สิงคโปร์ ให้มากขึัน...
  by Editor Bow
 • สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEX)เชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเป็นสมาชิก เพื่อเตรียมตัวสู่ AEC ในปี2558 ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย...
  by Editor Bow
 • สกุลเงินของพม่าคือ kyat อ่านว่าจ๊าด เมื่อก่อน 1 จ๊าดเท่ากับสองบาทไทย ตอนนี้ 100 จ๊าด เท่ากับ 3 บาทไทย พม่ามีสกุลเงินพิเศษเป็นของตัวเองคือ สกุลเงิน FEC ในประเทศพม่า 1 FEC มีค่าเท่ากับ 1USD นอกประเทศพม่า 1 FEC...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน