ลบ แก้ไข

238.2 ล้านคน อินโดนีเซีย ติดอันดับ 1 จำนวนประชากรใน 10 ประเทศอาเซียน
ประชากรในประชาคมอาเซียนปี 2555
โดย กาญจนา เทียนลาย 
ในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง ระหว่าง 10 ประเทศ

ในปี 2555

ประชาคมอาเซียนมีประชากรทั้งหมด 601 ล้านคน
อินโดนีเซียมีประชากรมากที่สุด 241 ล้านคน
ลาวมีสัดส่วนของประชากรวัยเด็ก (อายุน้อยกว่า 15 ปี) สูงที่สุด (38%)
สิงคโปร์มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-64 ปี) สูงที่สุด (74%)
ไทยมีสัดส่วนประชากรสูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) สูงที่สุด (10%)


ข้อมูลโดย สำนักพิมพ์ MAC , กาญจนา เทียนลาย
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 13,884 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ชื่อประเทศอินโดนีเซีย สามารถแยกความหายตามศัพท์ได้ คำว่า Indos มาจากภาษากรีก แปลว่า อินเดียตะวันออก กับคำว่า nesos แปลว่าหมูเกาะ แต่ชาว ประเทศอินโดนีเซีย มักจะเรียกว่า ตะนะห์ แอร์ กีตะ แปลว่า...
  by Editor Bow
 • ลาวเตรียมขยายเส้นทางรถไฟ จากสถานีท่านาน้อยไปเวียงจันทร์ เพื่อเพิ่มการขนส่งสินค้า ลดการขนส่งสินค้า และการท่องเที่ยว เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากสปป.ลาวขยายเส้นทางรถไฟ...
  by Editor Bow
 • ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเล็กๆแต่มั่งคงร่ำรวย และเป็นประเทศเดียวที่พัฒนาแล้วในภูมิภาคอาเซียน เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากสิงคโปร์... ประเทศที่พัฒนาแล้ว...
  by Editor Bow
 • ประเทศกัมพูชากำลังเดินหน้าก่อสร้างทางรถไฟใหม่และซ่อมแซมรางเก่าที่มีอยู่เพื่อเดินรถไฟถายในประเทศอีกครั้ง หลังจากหยุดเดินรถไปนานหลายปี เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากเปิดประตูสู่อาเซียน : กัมพูชา ตอน 3...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน