ลบ แก้ไข

ไทยและประเทศเพื่อนบ้านร่วมกันหารือเรื่องความสะดวกในการข้ามแดน

ไทยและประเทศเพื่อนบ้านร่


ประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศพม่าและประเทศเวียดนามได้เข้าร่วมหารือถึงการสร้างความสะดวกในการขนส่งข้าม พรมแดนภายในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศครั้งที่สามของ East - West EconomicCorridor (EWEC)โดยในที่ประชุมได้มุ่งเน้นไปที่วิธีการรับมือกับความท้าทายในด้านการขนส่งเมื่อเกิดการลงทุนที่เพิ่มขึ้นหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตและการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนในทั้งสี่ประเทศของกลุ่ม EWEC รวมไปถึงการสร้างการเชื่อมต่อทางระบบคมนาคมระหว่างประเทศในกลุ่ม EWEC เพื่ออำนวยความสะดวกในอนาคต

                โดยโครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มประเทศ EWEC และการพัฒนาส่วนต่อขยายจะประกอบไปด้วย การปรับปรุงเส้นทางไทย - พม่าที่สะพานมิตรภาพแม่สอด - เมียวดีและถนนจากเมียวดีเข้าสู่ประเทศพม่าและการพัฒนาถนนทางหลวงสายตาก - แม่สอด

อ่านเพิ่มเติม
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,714 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ลุ่มวัดพรัมบานัน อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย พื้นที่บริเวณนี้สร้างขึ้นใคริสนศตวรรษที่ ๑๐ (พุทธศตวรรษที่ ๑๕) เป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดเพื่อบูชาพระศิวะในอินโดนิเซีย เหนือขึ้นไปจากศูนย์กลางของพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส...
  by Editor Bow
 • โครงการ Green bus จะเป็นการเชื่อมโยงอาเซียนในเส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังเวียงจันทร์, หลวงพระบางและคุนหมิง นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีแผนที่จะหาคู่ลงทุนร่วมเพื่อการเปิดเส้นทางใหม่ไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนในอนาคต...
  by dogTech
 • ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวิหารพระมงคลบพิตร เป็นวัดสำคัญที่สร้างอยู่ในพระราชวังหลวงเทียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดารามแห่งกรุงเทพมหานครหรือวัดมหาธาตุแห่งกรุงสุโขทัย ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)...
  by Editor Bow
 • ซา ทเมย หรือ Central Market ที่ตลาดนี้มีขายตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือสำเภากางใบ (เรื่อไม้แกะสลักนะคะ หาใช่เรือจริงๆไม่) ของที่นี่ของถูกที่สุดและน่ามาเดิน ที่ปซา ตุลตัมปุง (Russian Market) ดูสภาพแล้วโทรมยิ่งนัก...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean