ลบ แก้ไข

ประเทศไทยกระชับความสัมพันธ์กับประเทศจีนเพื่อส่งเสริมอาเซียน


            ประเทศไทยเป็นประเทศที่เข้ามาประสานงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและจีน โดยจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับจีนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและจีนในเชิงกลยุทธ์ โดยจะสร้างความเป็นหุ้นส่วนและร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุม เพื่อความร่วมมือระดับภูมิภาคของอาเซียน ซึ่งจะก่อให้เกิดความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค

            ทั้งสองฝ่ายระบุว่าจะร่วมกันเสริมสร้างและการประสานงานความร่วมมือ ภายใต้กรอบอาเซียน +3 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวในการสร้างประชาคมเอเชีย ซึ่งประเทศจีนได้ให้การสนับสนุนประเทศไทยในการพัฒนาไปสู่ความร่วมมือ อาเซียน +3 ในการเชื่อมโยง ผ่านทางการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน

 
อ่านต่อ
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,117 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean