ลบ แก้ไข

ประเทศไทยยกให้ GMS เป็นกุญแจสำคัญของ ASEAN

ประเทศไทยยกให้อนุภูมิภาค

 

           นายกรัฐมนตรีของไทยได้แสดงการสนับสนุนที่เข้มแข็งในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS ที่ประเทศไทยเห็นว่าเป็นกลุ่มสำคัญในการพัฒนา สำหรับการก่อให้เกิดประชาคมอาเซียน

            นอกเหนือจากประเทศไทยแล้ว GMS ยังประกอบด้วย ประเทศกัมพูชา, ประเทศจีน, ประเทศลาว, ประเทศพม่าและประเทศเวียดนาม ซึ่งต่างก็มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความพยายามในการสร้างชุมชนอาเซียนเช่นเดียวกัน


           ประเทศไทยได้เสนอให้ความช่วยเหลือทางการเงิน สำหรับการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อม เพื่อเชื่อมโยงจังหวัดนครพนมในประเทศไทยกับเมืองคำม่วนในประเทศลาว นอกจากนี้ยังสนับสนุนการก่อสร้างถนนในเมืองเมียวดีไปเมืองกอกาเรกในประเทศพม่า
 

อ่านต่อ

 

 

dogTech
ชม 3,347 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • เกิดหิมะตกอีกครั้งหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือเวียดนาม และน้ำค้างแข็งปกคลุมอาณาบริเวณกว้าง อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศล่าสุดหลังช่วงเทศกาลตรุษซึ่งเกิด ขึ้นบ่อยๆ ในช่วงหลายปีมานี้ หลายท้องถิ่นอุณหภูมิติดลบ 1-2...
  by Editor Bow
 • รถบัสปรับอากาศขนาดกำลังพอดี เป็นสมาชิกใหม่บนท้องถนนของกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา นี่คือรถโดยสารปรับอากาศที่ได้รับความร่วมมือจากไจก้า องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japanese International Cooperation...
  by Editor Bow
 • ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประกอบด้วยความร่วมมือ 6 ด้าน 1.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2.การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม 3.ความยุติธรรมและสิทธิ 4.ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 5.การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน...
  by Editor Bow
 • ความหมายและความเป็นมาของอาเซียน ประชาคมอาเซียนเป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในทุกด้าน...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean