ลบ แก้ไข

ประเทศไทยพยายามพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางของอาเซียน

Thailand in an Effort to

 

            ประเทศไทยได้ได้มีการผลักดันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อาเซียนมีรากฐานที่แข็งแกร่งและมั่นคง โดยตลอด 42 ปี อาเซียนได้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นไปในประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยประชาคมอาเซียนที่สัมผัสกับหลายแง่มุมของผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ คือ บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทยและเวียดนามนอกจากนี้ยังได้ขยายไปยังคู่เจรจานอกภูมิภาค เช่น สหภาพยุโรป, จีน, ญี่ปุ่น, อินเดีย, เกาหลี, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์และรัสเซีย

            สำหรับความพยายามที่จะพัฒนาตัวเองเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ประเทศไทยได้กำหนดวัตถุประสงค์ที่จะกลายเป็นศูนย์กลางการพลังงานในภูมิภาคและศูนย์กลางการท่องเที่ยว

 

อ่านต่อ

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,419 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean